NA CO SE TĚŠIT

 

Můžete se těšit na pobyt v rozsáhlém hradním komplexu hradu Hauenštejn z druhé poloviny 13. století. Budete doslova obklopeni divokou přírodou, lesy a přes 700 let starými zdmi, které jen podtrhnou vaše vnímání atmosféry tohoto místa.

Nesmíme také zapomenout na všudypřítomné rytíře a jejich panoše, kteří vás budou v průběhu pobytu bavit, ukazovat vám život na hradě a předvádět vám humorné a dramatické scénky ze středověkého života. Budete si moci zkusit Bruchenball nebo se zapojit do naší conové soutěže a nechat se provést tajuplným nočním hradem, setkat se s naším poustevníkem a zkusit s ním poměřit své síly při luštění jeho důvtipných hádanek.

Pokud vás zmůže celodenní hradní hemžení a pobyt na hradním nádvoří, jistě vám přijde vhod naše útulná hodovna, kde se můžete u krbu ohřát a posedět s přáteli. V sobotu večer si zde navíc dopřejete nefalšovanou hradní hostinu. Jen si dávejte pozor na naše hašteřivé zbrojnoše a občas hoďte nějakou tu kost místnímu žebrákovi.

 

 

 

Bruchenball byla populární hra rozšířená po celé Evropě ve vysokém a pozdním středověku a byla součástí výcviku panoše. Hlavním cílem bylo ukázat panošovi, jak zachránit svého pána na bitevním poli. Ve hře se dva týmy snaží přenést míč přes určenou brankovou čáru. Narozdíl od běžného fotbalového míče ten na bruchenball vážil 80-100kg. Pro náš účel jsme si však původní míč zmenšili a obvyklou váhu jsme snížili na 40 kg.

Stručná pravidla hry:

Hřiště se skládá z hracího kruhu o asi šesti metrech průměru a se dvěma protilehlými menšími brankovými kružnicemi. Proti sobě jdou vždy dva týmy. Jeden tým se skládá ze čtyř hráčů a dvou náhradníků, kteří mohou v přestávkách střídat své spoluhráče. Náhradníci nejsou povinní. Oba týmy jsou v herním kruhu. Jednotliví hráči nejsou vázáni na pozice a míč je uprostřed. Před zahájením hry je zakázáno dotýkat se míče. Cílem hry je odnést, hodit či přesunout míč do brankového kruhu protihráče. Vše je povoleno s výjimkou cílených úderů, použití zbraní nebo dloubání do očí. Nedodržení pravidel bude mít za následek diskvalifikaci celého týmu. Pokud hráč opustí herní kruh, může se ke svému týmu znovu přidat jakmile je vstřelen gól nebo když rozhodčí hru přeruší. Doba hry je dvakrát 3 minuty s přestávkou 1 minuta.

 

Text: Moondancer, Korekce a překlad: Shitty, Picture: Archiv SHŠ Mortis